Pochówki tradycyjne

To obecnie najczęściej używana forma pochówku w Niemczech. Ciało zmarłego w trumnie składa się w ziemi cmentarnej. W Republice Federalnej Niemiec grzebanie na cmentarzu jest w zasadzie przymusowe. Można jednak wybierać między grobami ulokowanymi dowolnie a umieszczonymi w szeregu. Ponadto istnieją również komory grobowe, które nie wymagają utrzymania.

Kremacje

Ciało zmarłego spopielane jest w trumnie i może zostać pochowane w urnie na wyznaczonym cmentarzu. Jednak tego rodzaju pogrzeb wymaga pisemnej zgody (w dowolnej formie) uprawnionych krewnych lub własnoręcznie spisanej dyspozycji zmarłego.

Pochówki na morzu

 Jeśli zmarły wydał odpowiednie pisemne oświadczenie, możliwe jest spopielenie i pochówek na morzu. Urnę można umieścić w wodach niemieckich lub innych. Na życzenie w pochówku może uczestniczyć rodzina zleceniodawcy.

Pochówki naturalne

Wiele osób życzy sobie indywidualnego, naturalnego pochówku. Naturalny pochówek spełnia to pragnienie, oferując wyjątkowe, nastrojowe miejsce spoczynku, takie jak las, pastwisko lub potok poza zwykłymi cmentarzami. Najczęściej stosowaną formą tego typu pochówku jest tzw. pochówek pod drzewem. Urnę umieszcza się u korzeni drzewa, w naturalnym, przeznaczonym do tego celu lesie. Na życzenie na drzewie można umieścić imię i nazwisko zmarłego. Warunkiem pochówku naturalnego jest spopielenie.

Copyright © 2018 Trauerhilfe Raithel. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Impressum

Pochówki naturalne

Wiele osób życzy sobie indywidualnego, naturalnego pochówku. Naturalny pochówek spełnia to pragnienie, oferując wyjątkowe, nastrojowe miejsce spoczynku, takie jak las, pastwisko lub potok poza zwykłymi cmentarzami. Najczęściej stosowaną formą tego typu pochówku jest tzw. pochówek pod drzewem. Urnę umieszcza się u korzeni drzewa, w naturalnym, przeznaczonym do tego celu lesie. Na życzenie na drzewie można umieścić imię i nazwisko zmarłego. Warunkiem pochówku naturalnego jest spopielenie.